Guide.AI

INLEIDING
Voor het vak Design Elective hebben we een applicatie ontworpen die gebruik maakt van Artificial Intelligence. Hierbij hebben we als voornaamste doel gehad om de grenzen op te zoeken wat betreft privacy voor de gebruikers van de applicatie. Daarnaast doet de gebruiker op basis van persoonlijke data suggesties voor het doen van activiteiten. Hierbij kan de applicatie ook gebruikersgroepen samenstellen op basis van gemeenschappelijke interesses.

AANPAK
Om tot het uiteindelijke ontwerp te komen hebben we diverse iteraties ontworpen over verschillende touchpoints. Hierbij hebben we de gebruiker centraal gesteld en de focus gelegd op wat de doelgroep wel en niet acceptabel vindt wanneer het over hun privacy gaat. Dit hebben we gecombineerd met het uitvoeren van activiteiten in de publieke ruimte en het samenbrengen van mensen met dezelfde interesses.

1 Juli 2018

Photoshop, Adobe XD

Interaction Design

Design Elective

8.5/10

GUIDE.AI